Handelaars

Indien handelaars, fabrikanten of andere eigenaren van goederen hun eigen lading vervoeren door middel van het charteren van schepen, dienen zij zich bewust te zijn van hun mogelijke aansprakelijkheden. De ladingeigenaar zal geconfronteerd worden met de normale charterers aansprakelijkheden, zoals schade aan het gecharterde schip, persoonlijk letsel, verontreiniging enz.

Daarenboven kunnen zij geconfronteerd worden met aansprakelijkheidsvorderingen in hun capaciteit als ladingeigenaar in plaats van charterer. Deze risico’s zijn gelijksoortig aan de charterers aansprakelijkheden zoals hierboven geschetst. De meerderheid van de ladingverzekeringen dekt echter niet de aansprakelijkheid voortvloeiend uit het transport van het product.

Teneinde deze risico’s onder te brengen,  kunnen de dekkingen via Post & Co worden uitgebreid op basis van een separate overeenkomst met de extra “Cargo Owners Legal Liability Insurance”. Deze uitbreiding dekt de aansprakelijkheid naar derden van ladingeigenaren, inclusief verontreinigingsschaden.

Indien u meer informatie of een offerte wenst, neem dan contact op met onze medewerkers.

Producten

Een P&I verzekering dekt de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de werkzaamheden van het schip en deze verzekeringsvorm is op initiatief van scheepseigenaren tot stand gekomen. Ook anderen dan scheepseigenaren, zoals managers en charterers kunnen verzekerd worden voor deze risico’s.

Een P&I verzekering geeft dekking voor aansprakelijkheid als gevolg van (echter niet beperkt tot):
• Lichamelijk letsel en/of dood van bemanningsleden, passagiers en derden aan boord
• Verlies of beschadiging van lading
• (Olie)verontreiniging
• Wrakopruiming
• (Exces) aanvaring met andere schepen alsmede schade aan vaste en drijvende objecten
• Slepen
• Eigendom aan boord
In toevoeging op de Charterers P&I risico’s kan de Charterer aansprakelijk zijn voor schade aan het gecharterde schip, welke plaatsgevonden heeft tijdens de charterperiode. Een P&I verzekering geeft geen dekking voor schade aan het gecharterde schip. Derhalve dienen Charterers een zogenoemde “Damage to Hull” verzekering af te sluiten, welke de aansprakelijkheid van de Charterer voor dit risico afdekt.

Post & Co levert op maat gesneden dekkingen voor Charterers en we nodigen u uit nadere informatie te verkrijgen omtrent onze verzekeringsoplossingen voor Charterers.
De rechtsbijstandsverzekering dekt de juridische kosten van de verzekerde teneinde het belang van verzekerde te verdedigen bij disputen welke niet onder de P&I verzekering vallen. Dit kunnen disputen zijn met betrekking tot bevrachtingsovereenkomsten, cognossementen, vervoersovereenkomsten en disputen gerelateerd aan overliggeld, betaling van vracht enz. De verzekering dekt de proceskosten, echter niet de bedragen waarover het dispuut gaat.
Het eigen risico van de rechtsbijstandsverzekering zal door de verzekerde zelf gedragen moeten worden. Dit eigen risico kan verzekerd worden, op voorwaarde dat er ook een rechtsbijstands-verzekering is uitgenomen.
Handelaars, fabrikanten en andere eigenaren van lading die schepen huren om hun eigen lading te vervoeren lopen vanzelfsprekend de zelfde risico’s als andere charterers. Echter, als ladingeigenaren kunnen zij ook geconfronteerd worden met een aansprakelijkheidsvordering in hun capaciteit als ladingeigenaar in plaats van charterer. De meerderheid van de ladingverzekeringen geeft geen dekking voor aansprakelijkheid als gevolg van het transport van de producten. Door middel van een separate overeenkomst kan de dekking door Post & Co worden uitgebreid met de wettelijke aansprakelijkheid van de ladingeigenaar.
Door de Charterer geleverde en in eigendom aan de Charterer toebehorende bunkers kunnen een substantiële waarde vertegenwoordigen. De Charterers bunker verzekering dekt het verlies van en/of schade aan de bunkers. In het geval dat in een Averij Grosse zaak de waarde van de bunkers bijdraagt in de Averij Grosse uitkering, dekt de Charterers bunker verzekering deze bijdrage van de Charterer.
Deze verzekering dekt het dagelijkse huurbedrag indien het schip wordt vastgehouden als gevolg van een piraterij actie en de Charterer deze omstandigheid niet kan aanvoeren om het schip ‘uit huur’ te laten verklaren. De verzekering betaalt tot de overeengekomen limiet afhankelijk van het daghuur bedrag in het chartercontract.
Deze verzekering geeft dekking voor het verlies van inkomsten, additionele kosten, uitgaven en contractuele boetes als gevolg van een reeks van gevaren zoals het uitvallen van motoren, politieke risico’s, stakingen, aardbevingen en andere incidenten welke resulteren in een vertraging van het schip.
Deze verzekering geeft dekking voor de extra kosten waar Charterers mee geconfronteerd kunnen worden als gevolg van vertraging door gevaren van de zee. Bijvoorbeeld, indien een Charterer op basis van een vervoersovereenkomst vervangend tonnage dient in te huren aangezien het oorspronkelijke charter niet kan worden voortgezet kan dit resulteren in aanzienlijke extra kosten voor de Charterer. Voor zover het voorval valt onder de gedekte risico’s, vallen deze extra kosten onder de Charterers belangen verzekering.
Voor meer informatie of een offerte neem contact op met ons team.
error: Content is protected !!